Παροχές

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις παροχές μας

  • 24ωρη ιατρική – νοσηλευτική φροντίδα
  • Έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό
  • Φυσικοθεραπεία – εργοθεραπεία σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο
  • Ψυχολογική υποστήριξη
  • Επίβλεψη από διαιτολόγο για τις διατροφικές ανάγκες του κάθε ατόμου ξεχωριστά
© Copyright - Ευζωίας Μέλαθρον 2021