Παροχές

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις παροχές μας

  • 24ωρη ιατρική – νοσηλευτική φροντίδα
  • Έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό
  • Φυσικοθεραπεία – εργοθεραπεία σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο
  • Ψυχολογική υποστήριξη
  • Επίβλεψη από διαιτολόγο για τις διατροφικές ανάγκες του κάθε ατόμου ξεχωριστά

Στις παροχές περιλαμβάνονται δωρεάν:

Εξαιρετικής ποιότητας πάνες, υποσέντονα και αναλώσιμα υλικά HARTMANN,  προσφέροντας σε αυτούς που μας εμπιστεύονται τη μέγιστη ποιότητα φιλοξενίας!
HARTMANN

© Copyright - Ευζωίας Μέλαθρον 2023